Atos – Construction Elementor Template Kits

Zelf asbest verwijderen

Bent u van plan om zelf asbest te verwijderen? Asbest verwijderen is een gevaarlijke klus die u beter kunt uitbesteden aan een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Toch mag u als particulier wel degelijk zelf asbest verwijderen, mits u zich aan strenge regels houdt. Hieronder leest u hoe het zit, en ook welke methoden er zijn om asbest te verwijderen.
Asbest herkennen

Mag u zelf asbest verwijderen?

Om kosten te besparen besluiten veel mensen om zelf asbest te verwijderen. Als particulier mag u inderdaad bepaalde asbest zelf verwijderen. Houd u hierbij wel aan alle wet- en regelgeving. Voor u het weet begaat u een milieudelict. Hieronder nemen we alle eisen voor zelf asbest verwijderen met u door.

Hoeveel asbest zelf verwijderen?

Zelf mag u maximaal 35 m2 asbest verwijderen. Voor oppervlakken groter dan dat moet u een asbestinventarisatie laten uitvoeren en een asbestbedrijf inschakelen om het asbest te verwijderen.

Wanneer zelf asbest verwijderen?

Als u zelf asbest verwijdert, moet u met de volgende 3 punten rekening houden:

 • Alleen hechtgebonden asbest mag u zelf verwijderen.
 • U moet kunnen garanderen dat er tijdens het verwijderen geen asbestvezels kunnen vrijkomen. U mag het asbesthoudende materiaal dus niet breken, slopen, er in boren of zagen.
 • Minimaal een week van tevoren moet u een sloopmelding doen bij uw gemeente. De gemeente helpt u vervolgens om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen zodat het asbest verwijderen veilig kan gebeuren. Ook vindt er een eindcontrole plaats.
Asbest dak verwijderen

Losgebonden of hechtgebonden asbest zelf verwijderen

Zoals u hierboven kon lezen, mag u alleen hechtgebonden asbest zelf verwijderen. Losgebonden asbest niet! Losgebonden asbest is namelijk gevaarlijker omdat het sneller afbrokkelt. Hieronder leggen we de verschillen iets beter uit.

Hechtgebonden asbest herkennen

Hechtgebonden asbest is verwerkt in harde materialen, zoals kunststof, cement en lijm. Met andere woorden: materialen waarbij asbestvezels niet zomaar loskomen.

Losgebonden asbest herkennen

Losgebonden asbest is daarentegen zeer gevaarlijk voor uw gezondheid. Deze vorm van asbest is namelijk zachter en zit niet vast in ander materiaal. Hierdoor komen de vezels makkelijker vrij. Vandaar dat u losgebonden asbest nooit zelf mag verwijderen!

Hoe kunt u asbest herkennen?

Wilt u weten hoe u asbest überhaupt herkent in uw woning? Lees hier hoe u asbest kunt herkennen.

Veiligheid van zelf asbest verwijderen

Hoe begrijpelijk het ook is dat u kosten wilt besparen: asbest zelf verwijderen is een gevaarlijke klus. Zolang u zich aan de regels houdt, is het in principe veilig. Maar het brengt altijd risico’s met zich mee.

Deze video laat zien hoe gevaarlijk asbest is voor uw gezondheid.

Als u zelf asbest verwijdert geven we u de volgende tips:

 • Draag beschermende kleding en een kwalitatief mondmasker.
 • Voor mannen is het aan te raden om hun gezichtshaar te scheren zodat het mondmasker beter aansluit op het gezicht.
Asbest verwijderen

Hoe zelf asbest verwijderen

Er zijn grofweg 3 methoden om asbest te verwijderen.

 • Containment methode
 • Couveuse methode of glovebag methode
 • Openlucht methode

Containment methode

De containment methode is de veiligste manier om asbest te verwijderen. Deze methode kunt u helaas niet zelf doen, maar kan (door de benodigde apparatuur) alleen worden uitgevoerd door een asbestspecialist. Ook kan de containment methode uitsluitend binnenshuis worden uitgevoerd.

Hoe werkt de containment methode?

 • Een asbestspecialist bepaalt de bron waar het asbest zich bevindt.
 • Hij bouwt vervolgens een soort ‘ruimte’ om de bron heen. Hiervoor gebruikt hij speciale folie.
 • Deze ruimte (containment) wordt onder druk gehouden met speciale apparatuur.
 • Langzaam komen alle asbestvezels vrij. Deze vezels worden veilig opgevangen door de apparatuur.
 • De ruimte wordt vervolgens doorgemeten. Zodra de ruimte is goedgekeurd, is deze asbestvrij.

Couveuse methode (of glovebag methode)

De couveuse methode (ook wel glovebag methode genoemd) is ook een zeer secure manier van asbest verwijderen. Ook deze methode kan alleen door een asbestsaneringsbedrijf worden uitgevoerd.

Hoe werkt de couveuse methode?

 • Met een zogeheten couveusezak wordt de ruimte rondom de asbestbron hermetisch afgesloten.
 • Het asbest kan vrijkomen in deze zak, zonder dat het gevaren oplevert voor uw gezondheid.
 • De asbestspecialist gaat de ruimte binnen en maakt de asbestbron schoon met een speciale asbeststofzuiger.
 • Eventuele vrijgekomen vezels tijdens het schoonmaken, komen terecht in de couveusezak. De specialist betreedt de ruimte uiteraard alleen met een beschermend pak.
 • Er wordt een nacontrole gedaan waarbij speciale apparatuur meet of er nog asbestvezels aanwezig zijn in de ruimte. Zo niet, dan is het asbest succesvol verwijdert.

Openlucht methode

De goedkoopste (maar ook minst efficiënte!) methode om asbest te verwijderen is de openlucht methode.

Eigenlijk is deze methode niet meer van deze tijd. Bij deze methode wordt de asbestbron niet afgesloten in een beperkte ruimte, maar wordt vooral voorkomen dat het asbest beschadigt tijdens het verwijderen.

Bijvoorbeeld: als u een golfplaat vol asbest wil verwijderen en deze breekt, wordt hij z.s.m. behandeld met een speciale stof die voorkomt dat asbestvezels vrijkomen. Zoals u zich wellicht kunt voorstellen is dit een tricky methode.

Wilt u geen gezondheidsrisico’s lopen? Schakel dan een gespecialiseerd asbestbedrijf in zoals Asbest Gigant!

Asbest zelf afvoeren

Als particulier mag u asbest zelf afvoeren naar de milieustraat. Dit mag alleen in minimaal twee lagen dikke, plastic folie. Toch wordt dit ten strengste afgeraden omdat de kans zeer aanwezig is dat de verpakking tijdens het vervoer beschadigt. Asbest afvoeren kunt u beter laten doen door een gecertificeerd asbestbedrijf.

Asbest laten verwijderen door een specialist?

Asbest is een kankerverwekkende stof. Het inademen van asbestvezels kan levensgevaarlijke gevolgen hebben, zoals u heeft kunnen zien in de video in dit artikel.

Om geen gezondheidsrisico’s te lopen is het dan ook aan te raden om een asbestbedrijf in te schakelen om asbest uit uw woning te laten verwijderen.

U loopt zo geen gevaar voor uw gezondheid en u kunt erop rekenen dat het asbest saneren goed en grondig gebeurt.

De mannen van Asbest Gigant hebben jarenlange ervaring in asbest verwijderen en weten hoe zij dit op een veilige manier kunnen doen voor mens en milieu. Niet voor niets dragen onze mannen speciale pakken en mondbescherming en komen zij met speciale apparatuur.

Het kost wat om een asbestsaneringsbedrijf in te schakelen, maar hoeveel is uw gezondheid u waard?

Kosten asbest verwijderen

Wij begrijpen dat u niet graag voor verrassingen komt te staan. Op deze pagina vindt u daarom alle kosten voor het laten verwijderen van asbest.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Overweegt u om asbest te laten verwijderen door Asbest Gigant of om een asbestinventarisatie door ons te laten uitvoeren? Vraag hieronder vrijblijvend een offerte op maat aan.

Wilt u liever eerst iemand spreken? Neem dan contact met op ons via het contactformulier.